Monthly Archives: Οκτώβριος 2014

«Αρχαιολογικοί Διάλογοι»

Οι «Αρχαιολογικοί Διάλογοι» είναι ένας νέος θεσμός, ένας διαρκής κριτικός και αναστοχαστικός διάλογος για τις αρχαιότητες και την αρχαιολογία στη σημερινή κοινωνία. Η βασική του μορφή θα είναι ένα ετήσιο, ανοικτό συνέδριο/ εκδήλωση/ καλλιτεχνικό γεγονός, μια συνάντηση κριτικής, θεωρίας και πράξης, ανοικτή σ’ όλους τους αρχαιολόγους: φοιτητές και καθηγητές, διευθυντές και συμβασιούχους, εργαζόμενους/ες και άνεργους/ες, ανεξάρτητα από επιμέρους εξειδικεύσεις και χρονολογικούς, εργασιακούς, θεωρητικούς ή άλλους προσδιορισμούς, πέρα από ιεραρχίες και στεγανά.

Είναι ακόμα ανοικτή σε ειδικούς και μη από άλλους χώρους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, αλλά και όποιον/α θέλει να συνεισφέρει στη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία των αρχαιοτήτων και της αρχαιολογίας σήμερα.

Η θεματολογία των συνεδρίων θα διαμορφώνεται κάθε φορά από τις προτάσεις για θεματικά εργαστήρια, εισηγήσεις, δρώμενα, και άλλες δραστηριότες, στα πλαίσια των παραπάνω αρχών της κριτικής, του αναστοχασμού, και του ανοιχτού και αντι-ιεραρχικού τους χαρακτήρα. Ενδεικτικά, τα συνέδρια μπορούν να πραγματευτούν ζητήματα όπως τα παρακάτω:

-Αρχαιολογία και σύγχρονη κοινωνία

-Κριτική, κοινωνική ιστορία της αρχαιολογίας

-Αρχαιολογία και «ανάπτυξη»

-Αρχαιότητες, αρχαιολογία και ταυτότητες (εθνοτικές, εθνικές, ταξικές, φύλου, τοπικές, κ.ά.)

-Πολιτική οικονομία της αρχαιολογίας, και της αρχαιολογικής πρακτικής

-Αρχαιολογία και εργασιακές σχέσεις

-Σχέσεις της αρχαιολογίας με την κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις άλλες επιστήμες, τη σύγχρονη τέχνη

‘Archaeological Dialogues’, a new institution for archaeology in Greece

‘Archaeological Dialogues’ is a new institution, a continuous critical and reflective dialogue about antiquities and archaeology in contemporary society. Its basic form will be an annual, open conference/cultural event, a meeting of critique, theory and action, open to all archaeologists: students and professors, archaeologists working in the archaeological service at all levels, employed and unemployed, irrespective of sub-specializations and chronological, employment, theoretical or other attributions, beyond hierarchies and other barriers.

It is also open to specialists and non-specialists from other fields: anthropologists, historians, sociologists, art historians, museologists, architects, artists and anyone who wishes to contribute to the conversation about the role and significance of antiquities and archaeology today.

The themes of the conferences will take shape each time based on the proposals for workshops, presentations, theatrical events and other activities, within the framework of the above principles of critique, reflexivity and their open and anti-hierarchical character.

Pablo Picasso [ #britishmuseum #instagram]

Pablo Picasso was born on this day in 1881. Here’s a study from the British Museum’s collection for his famous painting Les Demoiselles d’Avignon.

Call for papers // Transnational artistic training (Paris 28-29 May 2015)

http://arthist.net/archive/8524

Visite en avant-première du Musée Picasso Paris

*

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

O Laurent le Bon, πρόεδρος του Musée Picasso στο Παρίσι,  λίγες μέρες πριν τα επίσημα εγκαίνια στις 25 Οκτωβρίου -επέτειο των γενεθλίων του Pablo Picasso- ξεναγεί στους ανακαινισμένους χώρους και εξηγεί τις προτάσεις της επανέκθεσης ενός μουσείου που έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο που αφορά στην τέχνη του 20ού αιώνα γενικότερα.

https://www.youtube.com/watch?v=fb7hNmo0Vp0&feature=youtu.be

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Visite en avant-première du Musée Picasso Paris

O Laurent le Bon, πρόεδρος του Musée Picasso στο Παρίσι,  λίγες μέρες πριν τα επίσημα εγκαίνια στις 25 Οκτωβρίου -επέτειο των γενεθλίων του Pablo Picasso- ξεναγεί στους ανακαινισμένους χώρους και εξηγεί τις προτάσεις της επανέκθεσης ενός μουσείου που έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο που αφορά στην τέχνη του 20ού αιώνα γενικότερα.

https://www.youtube.com/watch?v=fb7hNmo0Vp0&feature=youtu.be

Judgement at last

BBC Radio 4 // Four thought

Tiffany Jenkins argues that we need more judgement about quality in art, culture and life.

Tiffany’s field of expertise is the arts. She says that judgement about quality is unfashionable in today’s art world, and this is a problem. She believes that only by being clear about how judgements are reached, and discussing them openly, can we hope to reach a consensus on a common culture.

Producer: Giles Edwards.

The Rembrandt database (research resource on Rembrandt paintings)

The Rembrandt Database is an inter-institutional research resource for information and documentation on paintings by Rembrandt – or attributed to him, either now or in the past – in museums around the world. The Rembrandt Database is open to anyone, but focuses on academic and museum professionals and students.

The database is still in the development stage. The contents and functionalities of this website are being improved and expanded continuously.

The Rembrandt Database is a joint initiative of the RKD (Netherlands Institute for Art History) and the Royal Picture Gallery Mauritshuis in The Hague, the Netherlands. Its content is provided by a range of partner institutions around the world. The Rembrandt Database is generously supported by The Andrew W. Mellon Foundation in New York.

The Rembrandt Database started as a pilot project in 2008. The website was officially launched on 19 September 2012. It will be improved and expanded in the years to come and maintained by the RKD as one of its permanent facilities.

Who died in Trieste?

*exh updates // Germany: memories of a nation (16 October 2014 – 25 January 2015)

British Museum blog

Ian Jenkins, curator, British Museum

I am sitting in the back of a taxi speeding through the narrow streets of Kolonaki, the posh bit of Athens. There is no conversation between me and the driver, but occasionally our eyes meet in the rear view mirror. Suddenly he speaks.

‘You look like some kind of professor’.

Before I can reply, he speaks again.

‘Who died in Trieste?’

I am on my way to the German Archaeological School. A number of such schools were planted in the nineteenth century on the lower slopes of Mount Lykabettos, where they were intended to catch the breeze in the long, hot summers and to command views to the sea or across the plain of Attica to the mountains. Now you just see across the street as far as the high-rise apartments opposite.

The German School is on Odos Fidiou, Pheidias Street. Founded in 1874, it was designed…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 925 επιπλέον λέξεις

[*reminder] Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης (Ρέθυμνο, 3-4 Οκτωβρίου 2014)

Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης (Ρέθυμνο, 3-4 Οκτωβρίου 2014).