Monthly Archives: Απρίλιος 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Η ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα στον 20ό και 21ο αιώνα. Αρχιτεκτονική και τέχνες μεταξύ «ελληνικότητας» και παγκοσμιοποίησης

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων – Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)

Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ –  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΙΤΕ

Επιστημονική συνάντηση

«Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (ΕΕΙΤ) και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)  / ITE συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με θέμα «Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στον χώρο του Ινστιτούτου την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014.

Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση του σύνθετου τρόπου με τον οποίο η ιστορία της τέχνης συγκροτείται ως ακαδημαϊκός/ερευνητικός κλάδος από τα τέλη του 18ου έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, διαμορφώνοντας μέσα από την επικοινωνία της με τα συγγενή πεδία, έναν ιδιαίτερο επιστημονικό χώρο και χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή μεθοδολογία. Ταυτοχρόνως, επιχειρείται μια χαρτογράφηση της…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 492 επιπλέον λέξεις

Curating Art History

Journal of Art Historiography

Curating Art History: Dialogues  between museum professionals and  academics

 7th and 8th May 2014 

 The Barber Institute of Fine Arts 

PROGRAMME

DAY 1 (7th May)

Art History, Film and Visual Studies

Telephone: 0121 414 2118

14:00 – 14:45 Registration and refreshments (Barber Institute Foyer)

14:45 – 15:00 Welcome and Introduction (Barber Lecture Theatre)

Erin Shakespeare (UoB); Nicola Kalinsky (The Barber Institute)

PANEL 1: ETHNOGRAPHY AND CURATING NATIVE ART (Barber Lecture Theatre) Respondent: Nicola Kalinsky

15:00 – 15:50 KEYNOTE: The Hang and Art History

Catherine De Lorenzo (University of New South Wales, Australia)

15:50 – 16:10 Contemporary Native Perspectives: Dialogue and Exchange in

Artistic Practices and Curatorial Methodologies

Helen Shaw (University of York)

16:10 – 16:30 t.b.c.

Bryony Onciul (University of Exeter)

16:30 – 17:00 Response and Questions

19:00 – 21:00 Conference dinner (venue to be confirmed)

DAY 2 (8th May)

9:30 – 10:00 Registration (second day attendees)…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 270 επιπλέον λέξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ [2014]

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Μουσειολογία

Νέα προκήρυξη 2014

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014. Γίνονται δεκτοί περίπου 30 φοιτητές.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης τόσο Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών, όσο και Αρχιτεκτονικής και όλων των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει Θετικών Σπουδών, όπως και πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του εξωτερικού.
Η μοναδικότητα του προγράμματος αφορά στη συνεκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, σε συνθήκες εργαστηρίου, στον εκθεσιακό σχεδιασμό, χωρικό και νοηματικό, καθώς και στη θεωρητική υποστήριξή του. Το Πρόγραμμα εξετάζει εξίσου το σχεδιασμό μουσείων, την επανάχρηση κτιρίων σε μουσεία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και συνόλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Μουσειολογία ως την
1η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.00’,
ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά και ίδια ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές και τις εκπαιδευτικές δράσεις στο http://ma-museology.web.auth.gr

Διεύθυνση Γραμματείας: Α. Μπουσουλέγκα, afrobous@arch.auth.gr,
ΔΠΜΣ «Μουσειολογία», Νέο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.,
Τηλ. 2310 99 43 64, Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00’ – 14.00’.

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014