Monthly Archives: Νοέμβριος 2017

#MuseumsChangeAthens2017 @theBenakiMuseum

Τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Είναι πυλώνες υγιών κοινοτήτων και ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. Καθώς κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με θέματα μετανάστευσης, θρησκευτικής έκφρασης, πολιτιστικής ποικιλομορφίας, διακρίσεων, ταυτότητας φύλου και ίσης μεταχείρισης, η δέσμευση των μουσείων για […]

via ΣΥΝΕΔΡΙΟ – «Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση» — Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.)

Iστορικοί για την έρευνα στην ιστορία των γυναικών και του φύλου #callforpapers

Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα

Αθήνα, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Ως βασική διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας η σεξουαλικότητα έχει αποτελέσει διακριτό αντικείμενο της ιστορικής έρευνας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι σχετικές μελέτες, αντιμετωπίζοντας τους άντρες και τις γυναίκες ως σεξουαλικά υποκείμενα, εστιάζουν στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι στο παρελθόν έδιναν νόημα στις ερωτικές επιθυμίες και εμπειρίες. Παράλληλα, εξετάζουν πώς τα ζητήματα της σεξουαλικότητας συνδέονται με πολιτικές ρύθμισης και ελέγχου και αναζητούν πώς όλα τα παραπάνω αλλάζουν μέσα στον χρόνο.

Μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων για διακριτές ιστορικές περιόδους αναδύονται επίσημοι και ανεπίσημοι λόγοι για την κανονιστική και τη μη κανονιστική σεξουαλικότητα, το γάμο και τις αναπαραγωγικές πρακτικές, τις σεξουαλικές γεωγραφίες στην πόλη και στον αγροτικό χώρο, την ομόφυλη επιθυμία, την εκτός γάμου σεξουαλικότητα, τον αυνανισμό, την πορνεία, τα αφροδίσια νοσήματα, τις αμβλώσεις, την αντισύλληψη, τον ευγονισμό, τη σεξουαλική βία, την πορνογραφία κ.ά. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Η έρευνα αξιοποιεί συγκεκριμένα κάθε φορά αντικείμενα προκειμένου να εισαγάγει ευρύτερους προβληματισμούς για το πώς το φύλο, η επιθυμία, η απαγόρευση και η απόλαυση γίνονται αντιληπτές και βιώνονται μέσα στον χρόνο. Η θεματική έχει ασαφή όρια και διασταυρώνεται δημιουργικά με πλήθος πεδία, όπως για παράδειγμα την ιστορία των γυναικών και του φύλου, την ιστορία του σώματος, την ιστορία του γάμου και της οικογένειας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, του δικαίου και του εγκλήματος, των κρατικών θεσμών, των ιδεών, της κατανάλωσης, της υγείας. Βασική μας πρόθεση παραμένει η προβολή του δυναμισμού του πεδίου, καθώς και η ανάδειξη του πλουραλιστικού του χαρακτήρα.

Με αφετηρία αυτό το σκεπτικό οργανώνουμε το συνέδριο «Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα» στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2018. Η ομάδα των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, που αποτελεί το ελληνικό τμήμα της International Federation for Research in Women’s History, έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο επιστημονικές συναντήσεις. Το 2011 διοργάνωσε την ημερίδα «Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα», προϊόν της οποίας υπήρξε ο ομώνυμος τόμος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ασίνη. Το 2016 πραγματοποίησε το συνέδριο με θέμα «Ανδρισμοί και ιστορία: έμφυλες σχέσεις, πρακτικές, εννοιολογήσεις», μέρος εισηγήσεων του οποίου επίκειται να δημοσιευθεί σε σχετικό συλλογικό τόμο.

Η υπό διοργάνωση επιστημονική συνάντηση προσβλέπει καταρχάς σε μια αδρή χαρτογράφηση της εγχώριας ιστορικής έρευνας για τη σεξουαλικότητα. Στόχος της παραμένει να εκτεθούν παραδείγματα από όλες τις ιστορικές περιόδους και από ένα ευρύ φάσμα της ιστορικής προβληματικής, να παρουσιαστούν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, τα είδη των πηγών, τα μεθοδολογικά ζητήματα και τα νέα ερευνητικά ερωτήματα, αλλά και να προκληθούν γόνιμες συζητήσεις, συγκλίσεις και αντιπαραθέσεις.

Mε την παρούσα πρόσκληση απευθυνόμαστε σε όσες/όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση διάρκειας είκοσι λεπτών. Σας καλούμε να υποβάλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 100 λέξεις) καθώς και περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία θα διατυπώνονται τόσο τα αφετηριακά ερωτήματα της έρευνας, η βασική υπόθεση εργασίας και το τεκμηριωτικό υλικό που αξιοποιείται, όσο και οι βασικές έννοιες ή αναλυτικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται, οι θεωρητικές αναζητήσεις ή/και μεθοδολογικές επιλογές στις οποίες εγγράφεται η συγκεκριμένη εργασία.

Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση historyofsexuality2018@gmail.com το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2018. Ειδοποιήσεις για την αποδοχή τους θα λάβετε έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η οργανωτική επιτροπή: Λίνα Αμπντελχαμίντ (labdechamid@sa.aegean.gr), Δήμητρα Βασιλειάδου (dvassiliadou@gmail.com), Γιάννης Γιαννιτσιώτης (ggian@sa.aegean.gr), Γλαύκη Γκότση (glafkigotsi@gmail.com)

Linda Nochlin (1931-2017)

http://www.artnews.com/2017/10/29/linda-nochlin-trailblazing-feminist-art-historian-dies-at-86/

https://hyperallergic.com/408852/linda-nochlin-feminist-art-historian-who-changed-the-game-dies-at-86/

http://www.vulture.com/2017/10/art-history-can-be-divided-before-linda-nochlin-and-after.html

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-linda-nochlins-students-remember-teacher-revolutionized-art-history

 

 

[*https://dictionaryofarthistorians.org/nochlinl.htm]