Tag Archives: #cut

*Προκήρυξη [2 νέες θέσεις ΔΕΠ-Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου] #fineandappliedartsdepartment #cut

2 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω κενών Ακαδημαϊκών Θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στην Τρισδιάστατη Δημιουργία (Γλυπτική, Κατασκευές, Εγκαταστάσεις κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της Εργαστηριακής Πρακτικής και Θεωρίας στην καλλιτεχνική δημιουργία στα Νέα Μέσα»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στη Δισδιάστατη Δημιουργία (Σχέδιο, Ζωγραφική, Χαρακτική κλπ)»

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου μάστερ Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού και μεταπτυχιακού (μάστερ) τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/exceptionfa/. Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο και προσφορά του, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

 

Καθηγητής (Κλίμακα A15 – A16) €70.106 – €91.128

Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα A14 – A15) €61.830 – €84.295

 

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα είτε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 είτε, το αργότερο, τη 3η Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι) Σε έντυπη μορφή

  1. Επιστολή στην Ελληνική και Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα – στην Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
  3. Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού και, όπου υπάρχει, ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
  4. Πορτφόλιο καλλιτεχνικής δημιουργίας (2 αντίγραφα)
  5. Οπτικό και/ή άλλο υλικό που να αφορά σε τρεις αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες (2 αντίγραφα)
  6. Κατάλογος εκθέσεων: ατομικών, συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις καλλιτεχνικού χαρακτήρα, στην Αγγλική (2 αντίγραφα)
  7. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
  8. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)
  9. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002466.

Σημειώνεται ότι:
– Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
– Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.