ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διεθνές Συνέδριο

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

«ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ» (Δημοσθένης)

 

 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης ««ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» σε μουσεία της Βουλγαρίας (Φιλιππούπολη-Σόφια) και σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης του θεσμού της χορηγίας διαχρονικά συνδιοργανώνουν συνέδριο με τίτλο: «Ο θεσμός της Χορηγίας από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα».

Η χορηγία θεσμοθετείται για πρώτη φορά στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. Φτάνει σε άνθηση το Χρυσό Αιώνα του Περικλή, και εξελικτικά καλύπτει διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων. Οι μετασχηματισμοί της χορηγίας είναι πολλοί από την αρχαιότητα έως σήμερα, με αποτέλεσμα να ποικίλουν και οι σχετικοί ορισμοί. Έτσι η φιλανθρωπία, η πατρωνία (clientela), ο μαικηνισμός, η ευεργεσία, η δωρεά, η υποστήριξη είναι χορηγίες με διαφορετικό περιεχόμενο. Η σύγχρονη χορηγία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, κατέχει πρωτεύουσα θέση διεθνώς στην εύρυθμη λειτουργία κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων

Στόχοι του συνεδρίου είναι: α) να φωτιστεί η διαδρομή και ο ρόλος του θεσμού της χορηγίας και των μετασχηματισμών της από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, β) να συνδεθεί η χορηγία με σημαντικά ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, γ) να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός σήμερα, δ) να προβληθεί η αναγκαιότητα του θεσμού και να διερευνηθούν οι διάφορες εκφάνσεις του, ε) να προταθεί νέο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού από δημόσια και ιδιωτική άποψη.

Οι συμμετοχές μπορούν να αναφέρονται τόσο στη θεωρία της χορηγίας ως θεσμού, στις διαδικασίες που ακολουθούνται, στο περιεχόμενο, την κοινωνική ή άλλη σημασία για το χορηγό και το χορηγούμενο.

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες

 

 1. Η Χορηγία στην Αρχαιότητα

Απαρχές της χορηγίας

Ο θεσμός της χορηγίας στην Αθηναϊκή Δημοκρατία (τέλη 6ου – τέλη 4ου αι. π.Χ.).

Η προοδευτική εξάπλωση του θεσμού της χορηγίας από την Αθήνα στην Αίγινα, τη Θήβα, τον Ορχομενό και άλλες ελληνικές πόλεις, καθώς και στα παράλια της Μικράς Ασίας (αρχές 3ου αι. π.Χ. –  τέλη 4ου αι. μ.Χ.).

Από τις υποχρεωτικές Λειτουργίες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στο θεσμό της εθελοντικής Πατρωνίας (Clientela) και κατά τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας (μνημεία, λατρεία, Ολυμπιακοί Αγώνες κ.α.).

 1. Η Χορηγία στο Μεσαίωνα

Χορηγοί και δωρητές στο Βυζάντιο (αρχές 5ου αι. μ.Χ – 1453).

Χορηγοί και πάτρωνες τεχνών και καλλιτεχνών στην Ανατολή και στη Δύση.

Χορηγοί και δωρητές στην περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους (1453 – 1830).

Χορηγοί-ευεργέτες του Νέου Ελληνικού κράτους (1830-1900).

3α. Η Χορηγία στον 20ο και τον 21ο αιώνα

Η Χορηγία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Χορηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πολιτιστική χορηγία στο Υπουργείο Πολιτισμού (αρχαιολογική έρευνα – προστασία των αρχαιοτήτων, νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

Ιδιωτικές χορηγίες, πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογική έρευνα (π.χ. Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάσης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, INSTAP Research Grants, Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτσης, Ίδρυμα Λεβέντης, κ.λ.π.).

       3β. Προεκτάσεις και παράμετροι της χορηγίας σήμερα

Σημασία της χορηγίας σήμερα στην ανάπτυξη των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών

Χορηγία και δωρεά.

Εθελοντισμός.

Η χορηγία από την οικονομική και επικοινωνιακή της πλευρά/σημασία: επιπτώσεις για στους χορηγούς και τους αποδέκτες Κοινωνική χορηγία-ανταποδοτικό sponsoring/εταιρικές στρατηγικές του ιδιωτικού τομέα.

Εμπορική χορηγία.

Συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα.

Δώρο και αντίδωρο. Ωφέλειες χορηγού και χορηγούμενου.

Διαφορετικές μορφές χορηγίας (εκκλησιαστική, αθλητική κ.λ.π.).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 7 και 9 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Περιλαμβάνει δύο ημέρες εισηγήσεων και ανακοινώσεων, στρογγυλή τράπεζα και την τρίτη ημέρα επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση «Σφραγίζοντας την Ιστορία». Το Συνέδριο συμπίπτει με την ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η δαπάνη διαμονής των ομιλητών θα καλυφθεί από τους διοργανωτές. Θα ακολουθήσει η έκδοση των πρακτικών από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του συνεδρίου και τα αναλυτικά κείμενα των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων, καθώς και των πορισμάτων της στρογγυλής τράπεζας.

Οι γλώσσες των ανακοινώσεων θα είναι η ελληνική και η αγγλική. Ο χρόνος ομιλίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20΄. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας και να αποστείλετε τίτλο ανακοίνωσης και σύντομη περίληψη έως 200 λέξεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου:

contact.sponsorshipconference@gmail.com έως και τις 31.12.2013.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ Γεώργιος Κακαβάς

Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου & Αναπληρωτής Διευθυντής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Καθ. Πάνος Δήμας

Διευθυντής Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών

Επιστημονική Επιτροπή

Καθ. Π. Δήμας, Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών

Δρ Γ. Κακαβάς, Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Πρόεδρος της επιτροπής)

Δρ Α. Τσιλιπάκου, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Οργανωτική Επιτροπή

Γιόρκα Νικολάου, ιστορικός – νομισματολόγος στο Νομισματικό Μουσείο

Ελένη Σπυράκη, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δρ Φάνης Μαυρίδης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δρ Zarko Tankosic, Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δρ Χριστίνα Αβρονιδάκη, αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ευαγγελία Τσώτα, αρχαιολόγος στο Νομισματικό Μουσείο

 

Εκδοτική Επιτροπή

Δρ Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Καθ. Π. Δήμας, Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών

Στέλλα Δρένη, αρχαιολόγος

Δρ. Γ. Κακαβάς, Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Δρ. Φάνης Μαυρίδης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δρ Zarko Tankosic, Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Νίκος Σουγλές ΝΜ

Πόπη Σπύρου ΕΑΜ

Zarko Tankosic, Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών

Φάνης Μαυρίδης, Υπουργείο Πολιτισμού

 

Διεθνές Συνέδριο

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Παρακαλώ αποστείλετε το συμπληρωμένο: contact.sponsorshipconference@gmail.com)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX):

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL):

ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Έως 200 λέξεις):

International Conference

THE INSTITUTION OF SPONSORSHIP – FROM ANCIENT TO MODERN TIMES

“ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ” (Demosthenes)

 

National Archaeological Museum at Athens, Numismatic Museum at Athens, Norwegian Institute at Athens, and the Museum of Byzantine Culture at Thessaloniki are pleased to announce the call for papers for the conference “The Institution of Sponsorship—From Ancient to Modern Times.” The conference will take place within the framework of the current exhibition at the SofiaMuseum entitled “Leaving a Mark on History: Treasures from Greek Museums.”

Sponsorship was first institutionalized in the late 6th cent. BC. but it truly reached its peak during the Golden Age of Pericles, when it included many different aspects of social action. From antiquity to the present day sponsorship has undergone many and varied transformations, which have altered its goals and definition. For example, charity, patronage, benefaction, and donation are forms of sponsorship with different content. Modern sponsorship, particularly in the context of economic recession, is one of the most important institutions responsible for the proper functioning of cultural bodies and culture-related activities.

Objectives of the conference are: (a) to shed light on the social institutions of sponsorship and its development through time; (b) to link the sponsorship with important historical events and personalities; (c) to identify the problems facing this institution today; (d) to highlight the necessity of this institution and explore it various facets; and (e) to propose a new framework for the institution in both private and public context.

We invite contributions that deal in general with the theory of sponsorship and its establishment as an institution as well as related issues, such as the expectations of both sponsor and sponsored for socioeconomic or other benefits.

Suggested paper topics:

 

1. Sponsorship in Antiquity

Beginnings of sponsorship.

The place of sponsorship in Athenian Democracy (late 6th to late 4th cent. BC).

The gradual spread of sponsorship from Athens to Aegina, Thebes, Orchomenos, and other Greek cities on the mainland and in Asia Minor (early 3rd century BC to late 4th cent. AD).

Functions of the Athenian Democracy in the institution of voluntary patronage (clientele) in Roman times (e.g., monuments, worship, Olympic games, etc.) .

2. The sponsorship during the Middle Ages

Sponsors and donors in Byzantium (early 5th cent. AD to 1453).

Sponsors and patrons of the arts and artists in both East and West.

Sponsors and patrons during the Ottoman period, until the foundation of the modern Greek state (1453-1830).

Sponsors and patrons in the early modern Greek state (1830-1900).

3a. Sponsorship in the 20th and 21st century

Greek and international sponsorship.

European Union sponsorship.

Cultural sponsorship of the Ministry of Culture (archaeological research –

protection of antiquities, modern cultural heritage , public and private sector).

Private sponsorship and cultural and archaeological heritage (e.g., Onassis Foundation, Stavros Niarchos Foundation, INSTAP Research Grants, John S. Latsis Public Benefit Foundation, A.G. Leventis Foundation, etc.).

3b. The continuation of sponsorship today and its context

Importance of sponsorship for the preservation and development of cultural institutions and services.

Sponsorship and donation.

Volunteering.

The sponsorship from the economic and communicative perspective: implications for donors and recipients of grants.

Cultural and social contribution of sponsorship: corporate strategies of the private sector. Commercial sponsorship.

Sponsorship and private -public partnerships.

Gift and gift in return.

Benefits for the sponsor and the sponsored.

The conference will take place in Thessaloniki, Greece at the auditorium of the Museum of Byzantine Culture, between February 7 and 9, 2014. The meetings include two days of presentation of papers and roundtables and a day reserved for an optional visit to the ArchaeologicalMuseum in Sofia, Bulgaria, the location of the “Leaving a Mark on History” exhibition. The organizers intend for the conference to coincide with the beginning of Greece European Union presidency. The cost of accommodation for the speakers will be covered by the conference organizers. The conference proceedings will be issued by the Norwegian Institute at Athens and will include both presented papers and roundtable discussions.

The languages of the conference are English and Greek. The presentations are not to exceed 20 minutes of speaking time. Please send the title and a short abstract (not more than 200 words) electronically to the conference Organizing Committee at contact.sponsorshipconference@gmail.com by December 31, 2013.

 

On behalf of the organizers:

Dr. George Kakavas

Director of the Numismatic Museum and Acting Director of the National Archaeological Museum

Prof. Panos Dimas

Director of the Norwegian Institute at Athens

 

Scientific Committee

Professor Panos Dimas, Director of the Norwegian Institute at Athens

Dr. George Kakavas, Director of the NumismaticMuseum and Acting Director of the NationalArchaeologicalMuseum (chairman of the committee)

Dr. A. Tsilipakou, Director of the Museum of Byzantine Culture

Organizing Committee

Giorka Nikolaou, historian-numismatist in the NumismaticMuseum

Eleni Spyraki, Ministry of Culture Sports

Dr. Fanis Mavridis, archaeologist at the Ministry of Culture and Sports

Dr. Zarko Tankosic, Norwegian Institute at Athens

Dr. Christina Avronidaki, archaeologist in the NationalArchaeologicalMuseum

Evangelia Tsota, archaeologist in the NumismaticMuseum

Editorial Committee

Dr. Alexandra Christopoulou, archaeologist in the NationalArchaeologicalMuseum

Professor Panos Dimas, Director of the Norwegian Institute at Athens

Stella Dreni, archaeologist

Dr. George Kakavas, Director of the Numismatic Museum and Acting Director of the National Archaeological Museum

Dr. Fanis Mavridis, archaeologist at the Ministry of Culture and Sports

Dr. Zarko Tankosic, Norwegian Institute at Athens

Secretarial Support

Nikos Sougles, Numismatic Museum

Popi Spyrou, National Archaeological Museum

Zarko Tankosic, Norwegian Institute at Athens

Fanis Mavridis, Ministry of Culture and Sports

International Conference

THE INSTITUTION OF SPONSORSHIP: FROM ANCIENT TO MODERN TIMES

 

REGISTRATION FORM

(Please send the completed form to: contact.sponsorshipconference@gmail.com)

NAME:

TITLE/AFFILIATION:

ADDRESS:

TELEPHONE:

FAX:

EMAIL:

ACCOMMODATION NEEDED (YES/NO):

PAPER TITLE:

ABSTRACT (maximum 200 words):

 

2 thoughts on “ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 1. afougala

  Αυτό το Συνέδριο θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμένα, καθώς έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του ΕΑΠ, την περίοδο 2006-2010 και μάλιστα με βαθμό πτυχίου 9,34. Μου κάνει εντύπωση όμως που λαμβάνω γνώση τόσο αργά! Δεν καταλαβαίνω γιατί με ενημερώνετε τώρα που τελείωσε! Πάντως σας ευχαριστώ, Με εκτίμηση, Άννα Φουγαλά

  Στις 1:16 μ.μ. Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014, ο/η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ έγραψε: WordPress.com istoriatechnisinfo posted: » Διεθνές Συνέδριο Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ «ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ» (Δημοσθένης)     Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και «

  1. istoriatechnisinfo Post author

   Ευχαριστούμε για το σχόλιο κ.Φουγαλά. Η ανακοίνωση είχε αναρτηθεί στο blog του περιοδικού εγκαίρως, τον Δεκέμβριο του 2013. Σήμερα λάβατε ειδοποίηση λόγω μιας εσωτερικής αναδιοργάνωσης των σελίδων μας, που έφερε στην επιφάνεια και παλαιότερες αναρτήσεις.
   Κρίμα που δεν την είδατε εγκαίρως. Θα υπάρξουν σίγουρα και άλλες ευκαιρίες.
   Καλό απόγευμα.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s